//////

Welcome!

DENKA TŁOKÓW

Czerwiec 29th, 2015

Komory spalania mają kształty spłaszczonych kul, z wgłę­bieniami na gniazda zaworów. Denka tłoków są zaopatrzo­ne w płytkie wnęki, przez co zapewniono jednocześnie, że tłok wykonując zwrot zewnętrzny nie uderza o zawór w pozycji największego otwarcia. Tłoki odlane ze stopu lekkiego z wtopionymi pierścieniami stalowymi (ograniczającymi rozszerzalność cieplną) są owalizowane, podcięte i mają płaszcze cynowane. Tłoki modeli 351, 401 oraz 702 są zaopatrzone dodatkowo we wtopione pierścienie ze stali stopowej, w których wyto­czone są rowki górnych pierścieni uszczelniających. Wał rozrządu otwiera zawory za pośrednictwem popychaczy zwykłych (model V-6) lub hydraulicznych (model V-12).

SILNIKI WYSOKOPRĘŻNE

Czerwiec 29th, 2015

Silniki wysokoprężne pracują według zasady wtrysku bezpośredniego, przy czym zawirowania gazów są wymuszane przez wnęki toroidalne w denkach tłoków ze stopu lekkiego. Skuteczne chłodze­nie wtryskiwaczy. zapewniono przez zaopatrzenie głowic w cienkościenne obsady, wprasowane w nadlewy głowicy.Rozdzielacz zapłonu silnika o zapłonie iskrowym wbudowany jest na przedłużeniu wałka napędu pompy oleju. Pompa wtryskowa silnika wysokoprężnego jest napędzana od sprężarki zasilającej nadciśnienlowy układ uruchamiający mechanizmy hamulcowe kół. Wał korbowy napędza prąd­nicę i wentylator układu chłodzenia za pośrednictwem pasa klinowego.Silniki BEDFORD wyróżniają się dużą trwałością, m. in. dzięki chromowaniu gładzi tulei cylindrów,. indowaniu wylanych brązem ołowiowym panewek głównych i korbo­wych oraz zastosowaniu tłumików drgań skrętnych wałów korbowych.

ZAWORY WYDECHOWE

Czerwiec 29th, 2015

Za­wory wydechowe napędzane są krótkimi dźwigniami dwu- ramiennymi, a zawory ssące za pośrednictwem podobnych dźwigni oraz typowego układu drążków popychaczy i dźwig­ni zaworów.Wał korbowy jest odkuty wraz z przeciwciężarami ze stali stopowej Ni-Cr. Na przednim końcu wału korbowego osadzony jest’tłumik drgań skrętnych o wkładce gumowej. Tłoki ze stopów lekkich mają po trzy rzędy przecięć prosto­padłych do ich osi. Dzięki temu luzy tłoków w cylindrach są bardzo małe, co zapewnia cichobieżność silnika w okre­sie nagrzewania.

INDYWIDUALNE CYLINDRY

Czerwiec 29th, 2015

Indywidualne cylindry odlane z żeliwa stopowego mają wytoczone użebrowanie — jak we wszystkich silnikach TATRA. Każdy z cylindrów zamyka oddzielna głowica odlana ze stopu lekkiego. Większość żeber głowicy jest rów­noległa do żeber cylindrów. Komory spalania półkuliste. Zawory rozchylone pod kątem 75°. Głowice cylindrów mają wciśnięte żeliwne prowadnice zaworów, wstawiane gniazda zaworów z żeliwa specjalnego i brązowe gniazda świec zapłonowych. Podwójny gażnik SOLEX wbudowany jest pomiędzy rzędami cylindrów.

WAŁKI STERUJĄCE

Czerwiec 29th, 2015

Wałki rozrządu steruiąće ssanie napędzane są poprzez do­datkowe wałki i stożkowe przekładnie zębate od wałków rozrządu sterujących wydech. Krzywki wałków rozrządu otwierają’, zawory za pomocą- jednoramiennych dźwigni zawieszonych na przegubach kulistych. Użebrowane cylindry indywidualne są umocowane do kadłu­ba swymi dolnymi kołnierzami. Silniki wersji o najmniejszej mocy (e — 7,5) mają cylindry żeliwne, a silniki wersji o śred­niej 1: dużej mocy. (e = 8,5 lub e = 9) cylindry.odlane ze stopu lekkiego o gładziach powleczonych chromem poro­watym. Para .cylindrów’ każdego ‘rzędu zamknięta jest wspólną głowicą odlaną ze stopu lekkiego, w której mieści się komora i obsady łożysk wałków rozrządu.

POCHYLONE CYLINDRY

Czerwiec 29th, 2015

Cylindry są pochylone pod kątem 30° do pionu, przez co zmniejszono wysokość silnika oraz wydłużono rury ssące, prowadzące do poszczególnych cylindrów, w celu zapewnienia dynamicznego doładowania silnika. Silnik wysokoprężny, czterosuwowy, czterocylindrowy, rzędowy, chłodzony wodą. Najmniejszy produkowany seryjnie silnik wysokoprężny do samochodów osobowych i małych pojazdów ciężarowych, bazowany ńa silniku BMC 1,5 litre, serii B, o zapłonie iskrowym i takich samych wymiarach głównych (O, S i V, lecz e =» 7,2), z wy­korzystaniem większości części. Natomiast wał korbowy pochodzi z silnika samochodu sportowego MGA-1600.

 

SILNIK O ZAPŁONIE ISKROWYM

Czerwiec 29th, 2015

Silnik o zapłonie iskrowym, czterosuwowy, czterocylindrowy, rzędowy, chło­dzony wodą — bazowany na silniku BMC Series A o pojem­ności skokowej 948 cm8, z którego wykorzystano wieie części bez zmian (np. kadłub, głowica cylindrów, korbowody, łożyska główne itd.) lub po nieznacznych modyfikacjach (np. tłoki).Dane techniczne: D = 6 2,9; S= 68,26; S/D = 1,08;V   = 848; e =8,3;.N/n =34,5/5500 (DIN) lub 37,5/5500 (SAE); M/n = 6,1/2900 (SAE); Np = 40,6 (DIN) lub 44,2 (SAE), pe = 9,2.     •Silnik BMC ADO-15 jest zespolony z synchronizowaną skrzynką biegów, przekładnią główną i mechanizmem różni­cowym, które mieszczą się w odpowiednio rozbudowanej skrzyni korbowej .

TERMOSTAT

Czerwiec 29th, 2015

Termostat umieszczony w stru­mieniu powietrza uchodzącego spomiędzy żeber głowicy steruje przepustnicę, która kieruje część powietrza chłodzą­cego siinik z powrotem do dmuchawy, jeżeli temperatura na jej wejściu jest niższa niż 22 °C. Podczas pracy silnika w warunkach znamionowych tem­peratura najgorętszej części głowicy (pomiędzy gniazdami zaworów) nie przewyższa 180…185 °C, a temperatura gniazda świecy zapłonowej — 170 °C. Największa różnica temperatur na obwodzie cylindra wynosi zaledwie’ 20 °C, a na jego wysokości — 40 °C.

NIEDOSTATECZNE USZCZELNIENIE

Czerwiec 29th, 2015

Uszczelnienie takie okazało się jednak nie­dostateczne, a nadto suwak wykazuje skłonność do prze­grzewania się wskutek utrudnionego odpływu ciepła. Silnik NORTON ma suwak obrotowy o osi prostopadłej do osi cylindra . Układ napędu suwaka składa się z dwóch wałków, z któ­rych jeden napędzany przekładnią zębatą stożkową napę­dza drugi — przekładnią zębatą czołową. Z drugiego wał­ka napęd przenoszony jest na suwak poprzez parę stożko­wych kół zębatych.

 

error: Content is protected !!